20/ Kwiecień 2018
Imieniny:
RITA 2016
 
"NIE PODCINAJ SKRZYDEŁ.NIE KRZYWDŹ.”

Zadanie „NIE PODCINAJ SKRZYDEŁ.NIE KRZYWDŹ.” to program edukacyjny o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci i młodzieży z Białegostoku. To innowacyjna formą działań edukacyjnych, dostosowaną do odbiorców i uczestników (młodzież licealna z Białegostoku). Projekt będzie również angażował młodzież w jego realizację – będę kreatorami, nie tylko biernymi odbiorcami. Program zakłada cykl spotkań edukacyjnych, na których młodzież ze specjalistami będzie omawiała problem przemocy wobec dzieci i młodzieży, jak jej zapobiegać oraz wspierać ofiary przemocy ze środowiska szkolnego, młodzieżowego czy domowego. Podczas spotkań powstaną też koncepcje spotów edukacyjnych poruszających ten problem. Spoty zostaną wyemitowane w lokalnej telewizji kablowej, opublikowane w Internecie, aby mogli się z nimi zapoznać mieszkańcy Białegostoku. Wszystkie spoty edukacyjne zostaną zebrane na płycie DVD w formie videobooka i przekazane na konferencji podsumowującej projekt (lub przesłane pocztą) do białostockich liceów, do wykorzystania na lekcjach edukacyjnych dotyczących przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Relacja ze sapotkania podsumowującego projekt wraz ze spotami znajduje sie tutaj.

 
 
© 2011 Stowarzyszenie Szukamy Polski
Projekt i wykonanie: G3 Media