20/ Kwiecień 2018
Imieniny:
RITA 2016
 
Tatarski wiek - życie Imama Stefana Mustafy Jasińskiego

Przedmiotem projektu jest realizacja filmu dokumentalnego (długości 20-30 minut), będącego filmowym portretem najstarszego w kraju islamskiego duchownego - imama Stefana Mustafy Jasińskiego. Pragniemy, aby film stał się częścią tworzonego przez nasze stowarzyszenie od 2008 roku, MULTIMEDIALNEGO ARCHIWUM KULTURY (MAK)– poświęconego OSOBOWOŚCIOM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Dotychczas w ramach cyklu, zrealizowaliśmy dokumenty o Piotrze Sawickim, Ryszardzie Kaczorowskim, Sokracie Janowiczu i Andrzeju Strumiłło.

 

 

 

Film ukazuje znaczenie wkładu kultury i tradycji tatarskiej w dziedzictwo, historię i współczesne dzieje województwa podlaskiego, propagować działania przyczyniające się do rozwoju dialogu międzykulturowego i przyczyniać się do kształtowania otwartych postaw wobec odmienności. W zrealizowanym przez nas dokumencie zaprezentujemy lokalne konteksty wielokulturowości sprzyjające lepszemu wzajemnemu zrozumieniu mieszkańców takich miejscowości jak Kruszyniany, Bohoniki, Sokółka i inne.

Film będzie wyemitowany w lokalnej telewizji, internecie oraz zaprezentowany podczas specjalnie zorganizowanego w tym celu spotkania w lutym 2013 roku. 18 lutego 2013 r. imam Stefan Mustafa Jasiński obchodził swoje 103 urodziny. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania rezultatu naszego projektu. Materiał filmowy będzie dodatkowo utrwalony na płycie DVD, która zostanie wydana po zakończeniu realizacji filmu.

 

ODBIORCY PROJEKTU:

Projekt adresowany jest do mieszkańców województwa podlaskiego, organizacji pozarządowych, a także świata nauki i edukacji oraz przedstawicieli mediów. Przedstawiciele Związku Tatarów Polskich szacują, że w kraju jest ok. 5 tys. obywateli polskich, głównie pochodzenia tatarskiego, wyznających islam. Wszystkich muzułmanów jest kilka razy więcej, to głównie studenci, dyplomaci, przedsiębiorcy i uchodźcy z krajów islamskich. Jesteśmy przekonani, że nasza produkcja spotka się z zainteresowaniem osób skupionych w Związku. Dodatkową liczbę odbiorców stanowią widzowie telewizji lokalnej, film zostanie także zamieszczony w internecie.

ZAKŁADANE CELE:

  • Ukazanie znaczenia wkładu kultury i tradycji tatarskiej w dziedzictwo, historię i współczesne dzieje województwa podlaskiego.

  • Propagowanie działań przyczyniających się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec odmienności.

  • Prezentowanie lokalnego kontekstu wielokulturowości sprzyjające lepszemu wzajemnemu zrozumieniu mieszkańców i ich współdziałaniu.

  • Popularyzacja wiedzy na temat kultury, tradycji i zwyczajów Tatarów polskich.

  • Promocja idei dialogu międzykulturowego.

Galeria
 
 
© 2011 Stowarzyszenie Szukamy Polski
Projekt i wykonanie: G3 Media